Generalforsamling for Holstebro speedway klub 16.02.2019

 

Dagorden er følgende:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandberetning

3. Udvalgsberetning

4. Vedtagelse af æresmedlem

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6.1. Ændring fra æres medlem til årets ildsjæl gældende for 1 år af gangen

7. Fastlæggelse af næste års kontigent

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

På valg er:

Henrik Jensen

Christian Ørts

Peder Bøndergaard (suppleant)

9. Valg af intern revisor samt suppleant for denne

- intern revisor

- suppleant

 

10. Valg af ekstern revisor efter indstilling fra bestyrelsen

11. Evt.

Træningstider
Besøg os på facebook
  • w-facebook
Adresse

Holstebro Speedway Klub

Hesselåvej 41b

7500 Holstebro

cvr: 31138930

Find os

© 2016 Holstebro Speedway Klub                                                          webmaster: Thomas Ramskov